Villa TrösT

Good Grief Salon

Rouw en verlies op de werkvloer

Hoe ga je daarmee om?


In de tijd van nu, met de vergrijzing, ontgroening en de mondiale onrust, krijgen mensen vaak te maken met verlies en rouw in hun omgeving. Rouw kan verschillende oorzaken hebben; bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, perspectief, bestaanszekerheid, gezondheid of werk.

Op de werkvloer

Ook op de werkvloer is dit te merken. We kunnen ons voorstellen dat dit vragen oproept. Vragen als: ‘Hoe geef ik de juiste steun?’, ‘Hoe kan ik het bespreekbaar maken?’, ‘Hoe organiseer ik het werk als iemand een verlies meemaakt en niet 100% kan meedoen?’, ‘Hoe en wanneer weer aan het werk?’. Over deze en andere onderwerpen gaan we graag met je in gesprek.

De stichting Villa TrösT Drechtsteden is opgericht om mensen te steunen die verlies en rouw meemaken. De kennis die we hierover hebben opgedaan kan ook op de werkvloer nuttig zijn. Dit delen we graag!

Training

We kunnen jou en je organisatie kennis en vaardigheden bieden over wat rouw en verlies is, hoe je het bespreekbaar kan maken, ook in relatie tot werk(hervatting). Hoe je hierbij compassievol luisteren kan toepassen. We geven graag handreikingen hoe je uitval door verlies en rouw kan voorkomen, dan wel je medewerkers kan helpen weer aan het werk te gaan.

We geven bijvoorbeeld tweedaagse trainingen volgens de Awareness Centered Deep Listening Trainingsmethode (ACDLT®), ontwikkeld door Rosamund Oliver. De trainingen zijn bedoeld voor iedereen bij wie ‘luisteren’ een belangrijk onderdeel van hun werkzaamheden is en erop gericht de luistervaardigheden en de luisterrelatie te verbeteren. 

Vrijwilligers

De medewerkers in je organisatie zijn natuurlijk ook van harte welkom in onze huiskamer of bij een van onze activiteiten. We organiseren een Inloop, uiteenlopende activiteiten en workshops, herdenkingen en rituelen. Om dit goed en blijvend te kunnen doen, zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers.

Het zou mooi zijn als wij jou en jouw organisatie kennis kunnen laten maken met Villa TrösT en zo jouw organisatie kunnen helpen en tegelijkertijd wij medewerkers die geïnteresseerd zijn, bij Villa TrösT kunnen verwelkomen. Onze vrijwilligers – ervaringsdeskundigen – worden professioneel ondersteund en ontvangen (luister)trainingen.

good grief salon

Het lijkt ons leuk kennis met je te maken en in een gesprek te onderzoeken of en wat we voor elkaar kunnen betekenen.