Villa TrösT

Pers

De informatie en materialen op deze pagina mogen worden gebruikt voor publicatie, informatie en promotie van de diensten en activiteiten van Villa TrösT; met (bron)verwijzing naar de website of een specifiek onderdeel, artikel of bericht. Als u overige teksten of beeldmateriaal wilt overnemen of gebruiken, dient u tevoren contact op te nemen.

Persbericht

Logo

  • Logo – transparant, 300dpi, 2000px
  • Logo – jpg, 300dpi, 2000px
  • Logo – jpg, 72dpi, 600px

Beeldmateriaal

Artikelen

Het is niet toegestaan beeldmateriaal of teksten van de website zonder overleg en toestemming over te nemen.