Villa TrösT

Organisatie

Het bestuur

Onze bestuursleden (zonder bezoldiging):

Doel

Het doel van Stichting TrösT Drechtsteden is (conform statuten):

  1. Het bieden van een ontmoetingsplaats voor mensen, die verlies door de dood meemaken. Wij willen een plek bieden, waar sterfelijkheid, dood en rouw aandacht krijgen. (De stichting beoogt niet het maken van winst.)
  2. De activiteiten van TrösT Drechtsteden worden uitgevoerd door vrijwilligers. De vrijwilligers bieden ontmoetingen in de inloopruimte bij te dragen aan: aandacht voor ieders verhaal, troost bieden, kennis en inzicht verdiepen, inspireren en kracht geven om het leven weer op te pakken.

Missie & Visie

Onze strategie is ten eerste dat we een plek willen organiseren, letterlijk tussen het leven en dood (op de grens van een begraafplaats) waar ruimte is voor verdriet, pijn, of eenzaamheid, door verlies. We willen een warme omarming bieden door aandacht geven, een welkom om ‘te zijn’ met  wat is. De essentie van die strategie betreft een geloof in de kracht van compassievol luisteren, dat is de kern.

Dit compassievol luisteren, zo menen we, biedt een mens de kracht om weer óp te staan. Juist door aandacht te geven aan het gebrokene, aan dat wat nog niet geheeld is, kan eenzaamheid verminderen. En moed om door te gaan. Niet door het verlorene te ontkennen, maar door de relatie ermee te transformeren.

Vervolgens zetten we qua strategie in op de kracht die in buurten en wijken aanwezig is, het mobiliseren van ‘community resilience’: gewone mensen voor mensen. In tegenstelling tot professionele deskundigheid die we nadrukkelijk buiten de deur houden. Geen diagnoses, geen behandelingen.

Wij werken met getrainde vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Wij zijn het jongere zusje van Stichting TrösT Utrecht.

Documenten

Verslaglegging


KvK nummer: 76089754
Bankrekening nummer: NL07 RBRB 0787 7011 14 (Stichting TrösT Drechtsteden, Dordrecht)
RSIN nummer: 860503902