Villa TrösT

Artikelen

Blog

Lichtboom wordt jaarlijks ritueel

Lichtboom

In de donkere dagen van december gaan we licht brengen. In samenwerking met en op de algemene begraafplaats Essenhof vond dit jaar vrijdag 10 december voor het eerst het Lichtboom ritueel plaats. Maar het is de bedoeling dat dit een jaarlijks terugkerende herdenking gaat worden.  Een plek waar iedereen die iemand verloren heeft vorm kan geven aan het verlies; de overledene letterlijk in het licht brengen.

Rouw

Voorzitter en initiator van Villa TrösT Anne Goossensen vertelt dat de herdenking, net als de overige activiteiten van Villa TrösT, ervoor zorgen dat mensen zonder te psychologiseren hun verhaal kwijt kunnen. Of dat ze juist zonder woorden vorm kunnen geven aan de betekenis van die mensen in hun leven. Dat is wat het rouwproces vooruit helpt. Zolang je rouw aandacht blijft geven, gaat het zijn weg. Om te zorgen dat het rouwproces niet stolt, stokt of ontkent wordt, creëren we die momenten, om ermee te kunnen leven.

“We bieden los van allerlei religieuze rituelen mensen een moment om respectvol stil te staan bij degenen die hen zijn ontvallen”.

Anne Goossensen

Anne Goossensen heeft de effecten van corona op het overlijden onderzocht. Ze ontdekte dat corona en de maatregelen van grote invloed is geweest op met name de omstandigheden rond het overlijden. Dat heeft de rouwverwerking gecompliceerd en de behoefte aan herdenkingsmomenten vergroot.

Villa TrösT organiseert regelmatig op speciale dagen of voor speciale gelegenheden herdenkingsrituelen. Zoals de Namen en Nummers of Allerzielen.

Lichtboom

Op 10 december werd in Villa TrösT gestart met het gezamenlijk maken van wensbollen. In de transparante bol plaatsten we een geschreven wens, gedachte, naam, voorwerp of een foto ter nagedachtenis van een geliefde. Vervolgens liepen we onder muzikale begeleiding met elkaar naar Essenhof, waar de lichtboom werd ontstoken en we de wensbollen in de boom hebben gehangen. Om 17:00 uur werden door wethouder Heijkoop 1600 lichtjes aangestoken in een cypres.

De lichtboom blijft dag en nacht branden tot en met 2 januari. Na de officiële opening is er gedurende de openingstijden van Villa TrösT nog steeds gelegenheid een wensbol te maken en deze in de boom te plaatsen en na te praten. Essenhof is geopend van 8:00 tot 18:00 uur.

Beeld en geluid

RTV Dordrecht maakte een uitgebreide reportage over het verlichten van de boom.

Voormalig stadsdichter en huisdichter van Essenhof Marieke van Leeuwen schreef een gedicht voor deze gelegenheid.

Treurcypres

ik volg jullie die troost zoeken
mijn takken buigen zich als de
afhangende schouders van rouwenden 
maar mijn kroon beweegt naar 
de hemel en reikt naar het licht
ik groei grillig zoals het leven is
heb geen dorens uit verdediging
ik maak mij breed en weeklaag
ruis en fluister in de wind
de namen en de jaren
op de stenen bij de graven
op de aarde, in de muren 
van de urnentuin

ik zie over de geschoren haag
de oude ronde aula met de vele ramen
waar herinnerd en gehuild wordt 
en rechts de bomenrijke laan 
langs de witte muur met vlinders
die uitziet op de lichte plaats
van zware gedachten en afscheid

achter mij rusten de verhalen
van beminden uit Armeniё
links liggen zij, geboren
in Kabul of Istanbul, allen
die hun toekomst moesten vinden
in dit lage verre land, verderop 
de steen met namen van 
de jongens en een meisje
die hun leven gaven en niet hier
maar in de vreemde zijn begraven

en dicht bij mij de kinderen
veel te vroeg ontslapen 
met beertjes, autootjes en lampjes
gipsen engeltjes op stenen dekens
bij hen ben ik onhandig groot
en groei mistroostig verder 

vandaag is nagedachtenis nabij
geven mijn takken verlichting
tonen zich buigzaam en troostrijk
zodat we kunnen denken aan 
onze naasten, aan de namen 
verhalen en beelden
uit verleden tijd
van hen die ons lief zijn 

Uitreiking bundel: Dood gewoon gaan hemelen aan Marry Vreeken voor Villa Tröst
Marieke van Leeuwen 10 december 2021 Essenhof

Geef een reactie