Villa TrösT

Artikelen

Blog

Allerzielen Alom, herdenken, vieren en beleven

Allerzielen Alom

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het mysterie van de dood. Wanneer je een verlies te verwerken krijgt, besef je dat je getuige was van een bijzonder leven. Eerst is er vooral rouw, later zie je misschien ook dat je dat leven ook kunt vieren. 

Allerzielen

Op zaterdag 30 oktober is van 11:00 tot 16:00 uur Villa TrösT ingericht met gastvrije bijzondere rituelen. Allerzielen Alom biedt gelegenheid om de doden te herdenken op een manier die aansluit bij de samenleving van nu.

De versie van Dordrecht 2021 bestaat uit drie rituelen die rondom Villa TrösT worden opgezet, twee worden er buiten georganiseerd. De herdenkingsactiviteiten gaan open voor bezoekers om 11 uur en sluiten om 16 uur. Hier kan iedereen zijn doden herdenken. De rituelen zijn er op gericht om herinneringen op te halen en het gedachtengoed door te geven. Na de lockdown is het misschien wel de eerste keer dat daar in de publieke sfeer ruimte voor is.
Wees welkom! 

Rituelen

Ritueel kunstenaar Ida van der Lee heeft Allerzielen Alom vanuit de beeldende kunst ontwikkeld. Zij kreeg van Villa TrösT de opdracht om deze dag vorm te geven.

Ida wil de doden niet verzwijgen maar vieren om wie ze waren en te vertellen hebben. De kunst als motor van de verbeelding – dat past bij het mysterie van de dood. Allerzielen Alom is vernieuwend, inspirerend en voor iedereen toegankelijk. Respect, toegankelijkheid en inspiratie zijn de belangrijkste waarden. Het is de bedoeling dat Allerzielen Alom een nieuwe levende traditie wordt en door iedereen kan worden opgepakt.

In 2005, toen ik de eerste viering Allerzielen viering op de Nieuwe Ooster in Amsterdam organiseerde, wist men nauwelijks nog wat Allerzielen was. Er bestond zelfs weerzin omdat het religieus aandeed. […] Nu na 10 jaar is het concept van Allerzielen Alom algemeen erkend en verankerd in de samenleving. Allerzielen Alom is een mooi voorbeeld hoe de kunst het voortouw neemt in maatschappelijk veranderingen. 

Ida van der Lee

Ida van der Lee was ook bij de opening van Villa TrösT aanwezig en heeft aantal van haar kunstwerken getoond.

2 comments

Geef een reactie