Villa TrösT

Webinar: lessen uit praktijk Villa TrösT

Webinar: lessen uit praktijk Villa TrösT

Wanneer

dinsdag 02 juli 2024    
15:30 - 17:00

Evenement type

Op weg naar een rouwsensitieve samenleving: lessen vanuit de praktijk van Villa TrösT

In dit webinar neemt Anne Goossensen, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek en initiatiefnemer van Villa TrösT, je mee naar de ontmoetingsplaats Villa TrösT. Dit is een compassieplek voor (toekomstig) nabestaanden in Dordrecht, voor mensen met verdriet door verlies van een dierbare. Aan bod komen de geleerde lessen na vier jaar pionieren. Zoals: de grondslag van het vrijwilligersinitiatief, het aanbod, de trainingen. Ook komt de doelgroep aan het woord in een korte film. Zo wordt duidelijk hoe burgers zelf kunnen bijdragen aan een meer rouw-sensitieve samenleving. We verkennen de impact voor professionals en de samenwerking tussen formele en informele zorg. Via een vignettenmethode gaan deelnemers in kleine groepjes na wat rouw-sensitiviteit inhoudt.

Voor wie?

Dit webinar is voor mensen in rouw, vrijwilligers, coördinatoren, rouwbegeleiders en therapeuten, professionals in het sociaal domein (zoals sociaal werkers mantelzorgondersteuners, medewerkers wijkteams, WMO consulenten en beleidsadviseurs bij gemeenten) en professionals in de zorg, zoals wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, palliatief verpleegkundigen, (huis)artsen en POH, PPOH-GGZ, die verwijzen en/of ondersteuning bieden aan mensen in de palliatieve fase en hun naasten in thuissituaties.

Wat steek ik er van op?

Je krijgt inzicht in wat burgers, vrijwilligers en professionals kunnen doen op weg naar een meer rouw-sensitieve maatschappij.

Bij ieder palliatief traject worden er gemiddeld 5 à 6 betrokkenen ernstig emotioneel geraakt. Zij kunnen ontwrichtende verliespijn ervaren. Ondanks de vele modellen over hoe rouw verloopt, verschillen individuele verwerkingsprocessen sterk. Hoe kan het huidige aanbod voor mensen in rouw vanuit het ‘compassionate community’ gedachtengoed verrijkt worden?


Anne Goossensen werkt sinds 2012 als hoogleraar Informele zorg & Zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Programma en sprekers

  • Een introductielezing
  • Kort filmpje + nabespreking
  • Break-out rooms: verdieping: werken met eigen ervaringen en rouw-sensitieve reacties, vignetten methode
  • Plenaire nabespreking en verdieping

De webinar wordt gehouden dinsdag 2 juli 2024, 15.30 – 17.00 uur, online via 1Sociaal Domein. Deelname is kosteloos. Dit webinar is een samenwerking van Agora en de Universiteit voor Humanistiek.

Meer informatie en voor aanmelding op de website van Agora.